Добредојдовте на нашата веб-страница.

Контакт собранија

  • Welding Assembly

    Собрание за заварување

    Симулацијата на склопот за заварување ги минимизира трошоците во различни фази на развој на производот, како што се дизајнирање, планирање на производството, проба и валидација на измислицата.
  • Riveting Assembly

    Собирање на нива

    Контакт собранија. SHZHJ снабдува широк спектар на склопови за контакт произведени со голем број техники на прицврстување. Лемените склопови се направени со процеси на печка, индукција, отпорност и заварување со факел. Контактите исто така може да се занитуваат на потпорниците за контакт. SHZHJ произведува склопови со широк спектар на материјали и форми за поддршка на контакт.